KMR_12-1-2012-0118 - Fémalk Zrt. piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységének komplex fejlesztése - Aktuális hírek

KMR_12-1-2012-0118

Fémalk Zrt. piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységének komplex fejlesztése

FÉMALK ZRT.
1211 Budapest, Öntöde utca 2-12.

Aktuális hírek


2012.10.01

 

Projekt elindítása, pályázat benyújtása

 

A Fémalk Zrt. 91 730 605 forint értékű vissza nem térítendő támogatásra nyújtott be pályázatot „A piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása közép-magyarországi régióban” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásában. A 262 087 445 forintos összköltségvetésű projekt keretében a vállalat 4 termékkategóriában tervezi új, innovatív termékek kifejlesztését.

 

A fejlesztési munka 5 szakaszban fog megvalósulni, ez munkaszakaszonként 6 hónapot jelent. Minden egyes szakaszban több termék tervezése, gyártása és tesztelése történik majd.

 

2012.10.15

 

Elindult a pályázati megvalósítás

 

2012. októberében a Fémalk Zrt. megkezdte a projekt 1. munkaszakaszának megvalósítását. A fejlesztések 6 db új termék tervezésével kezdődtek meg.

 

A tervezési folyamatba 4 fő fejlesztőmérnök került bevonásra. Közülük került kiválasztásra egy fő, aki koordinálja és irányítja a munkát, továbbá egyeztet a vevővel, és végül jóváhagyja az elkészült terveket.

 

Az új termékek tervezése során törekedni kell arra, hogy a fejlesztőmérnökök a legoptimálisabb geometriát alakítsák ki, melynek révén a kívánt terméktulajdonságok biztosíthatóak: a kívánt nyomástömörség elérése, a szűk tűrésen belüli méretpontosság és a sorjamentesség, melegrepedés mentesség, alacsony tömeg és megfelelő szilárdság. Mindezek biztosítása többszöri formatöltési és végeselemes szimulációval történik. Ehhez a munkafázishoz olyan szoftverek alkalmazására van szükség, amelyek olyan tervezési lehetőséget biztosítanak, mellyel alkalmazkodni tudunk a vevőink tervezési rendszereihez.

 

A pályázatunkban előírt munkafolyamatok sikeres kivitelezése érdekében felvételre került egy új munkatárs, aki tesztelő technikusként fog részt venni a projektben. 

 

2012.11.09

 

Prototípusok gyártásának elindulása

 

A fejlesztési tevékenység 1. munkaszakaszának 2. fázisa, a prototípusok gyártása is elindult a pályázat megvalósítása során.

 

A folyamat során vizsgáljuk a gazdaságos sorozatgyártás megvalósíthatóságának lehetőségeit: különböző eszközök tesztelésén, kipróbálásán keresztül igyekszünk összehangolni és optimalizálni azok működését.

 

A feladatot 6 fő konstruktőr mérnök bevonásával valósítjuk meg. A konstruktőr mérnökök a prototípus tervek alapján elkészítik a prototípus legyártásához szükséges szerszám tervét, és a hozzá tartozó megmunkáló programokat. Ennek során együttműködnek a fejlesztőkkel, mert ha a töltésszimuláció nem megfelelő eredményű, akkor módosítani kell a szerszámon. A végleges szerszám legyártása után kerül sor a próbaöntésre, melynek révén előáll a prototípus.  A konstruktőr mérnökök feladata továbbá a próbaöntések vezetése, illetve felügyelete, illetve annak az ellenőrzése, hogy a szerszámokon megtörténtek-e az előírt javítások.

 

2012.12.20

 

Sikeres pályázat

 

A Fémalk Zrt. pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befogadta 2012. novemberében.

A sikeres pályázat folyományaként 2012. december 17-én a Fémalk Zrt. megkötötte a Támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel.

 

2012.12.20

 

A fejlesztés 3. fázisa is megkezdődött

 

A kifejlesztett és legyártott termékprototípusok tesztelése 2012. decemberben megkezdődött. 

 

A kifejlesztett és legyártott termékprototípusokat a kívánt tulajdonságok biztosítása érdekében a következő teszteknek, vizsgálatoknak vetjük alá: a műszaki leírásnak megfelelő statikai vizsgálatok a maximális terhelés és az élettartam szilárdság meghatározása céljából.

A tesztelési feladatok ellátását 2 fő tesztelési technikus végzi.

 

2013.01.29

 

A termék tesztelési munkák támogatására 2013. januárban felvételre került 1 fő tesztelő mérnök.

 

2013.04.30

 

A projekt 1. munkaszakasza március 31-én befejeződött. Az erre a félévre tervezett 6 prototípus elkészült: 3 db váltótartóelem, 1 db futóműelemház, illetve 2 db motortartó elem. A beszerzett új gépek segítségével megvalósultak a prototípusok tesztelési feladatai, valamint sikerült elérni a projekt egyik célját, a prototípusok átfutási idejének csökkentését. A munkaszakaszról készült beszámoló beadásra került.

 

2013.05.06

 

A 2. munkaszakasz feladatainak elvégzése megkezdődött. Ebben a munkaszakaszban 9 prototípus tervezése, gyártása és tesztelése fog megvalósulni. Továbbá 3 további eszközt szerzünk be és helyezünk üzembe, melyek a gyártási és tesztelési feladatok során nyújtanak további segítséget.

 

2013.10.04

 

A 2. munkaszakaszban a tervezettnek megfelelően elkészült a 9 prototípus, valamint az eszközök üzembe helyezése is megtörtént.  Ebben a munkaszakaszban a dinamikus tesztvizsgálatokat is mi magunk tudtuk elvégezni, a beszerzett pulzátor berendezés segítségével.

 

2014.04.28

 

A projekt 3. munkaszakasza 2014. március 31-én befejeződött. Az erre a félévre tervezett 3 prototípus elkészült: 1 db váltótartóelem, illetve 2 db motortartó elem. Megvalósultak a prototípusok statikus és dinamikus tesztelési feladatai. A projekt egyik célja volt a prototípusok átfutási idejének csökkentése, mely a korábbi munkaszakaszokban megvalósult. Ebben a szakaszban is sikerült tartani a rövidebb átfutási időket. A munkaszakaszról készült beszámoló beadásra került.

 

2014.10.27

 

A projekt 4. munkaszakasza 2014. szeptember 30-án befejeződött. Az erre a félévre tervezett 3 prototípus elkészült: 2 db motortartóelem, illetve 1 db futóműelem ház. Megvalósultak a prototípusok statikus és dinamikus tesztelési feladatai. Költségek és munkaidő ráfordítás tekintetében nem volt jelentős eltérés a tervezetthez képest. A munkaszakaszról készült beszámoló beadásra került.

 

2014.12.18

 

A projekt támogatási szerződése 2014.12.10-i hatállyal módosításra került. Az 5 munkaszakaszból az utolsó 3 összevonásra került.

 

2015.04.22

 

Az utolsó, összevont munkaszakaszban 8 termék fejlesztése valósult meg: 5 db motortartóelem, 2 db váltótartó, valamint 1 db futóműelemház.

Ezzel a szakasszal a projekt lezárult, összesen 23 db új termék került kifejlesztésre, az eredetileg tervezett 26 termékhez képest.