KMOP-1.1.4-11/A-2012-0021 - A Fémalk Zrt. versenyképességének javítása új, innovatív termékcsaládok kifejlesztésével a nemzetközi autóipar számára - Aktuális hírek

KMOP-1.1.4-11/A-2012-0021

A Fémalk Zrt. versenyképességének javítása új, innovatív termékcsaládok kifejlesztésével a nemzetközi autóipar számára

FÉMALK ZRT.
1211 Budapest, Öntöde utca 2-12.

Aktuális hírek


2012.05.04

 

Sikeres pályázat

 

A Fémalk Zrt. 120 845 390 forint értékű vissza nem térítendő támogatást nyert a „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 349 227 857 forintos összköltségvetésű projekt keretében a vállalat 3 termékkategóriában tervezi új, innovatív termékek kifejlesztését.

 

2012.05.04

 

Elindult a pályázati megvalósítás

 

2012. márciusában a Fémalk Zrt. megkezdte a pályázat megvalósítását. A fejlesztések az új termékek tervezésével kezdődtek meg. Ehhez a munkafázishoz beszerzésre került 2 szoftver, mely a tervezési feladatok kivitelezéséhez nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget. A megvásárolt szoftverek: ANSYS Explicit STR szoftver, NX/Mach3 - Industrial Design szoftver. Előbbi szoftver a szilárdsági elemzések elvégzéséhez nyújt segítséget, míg az utóbbi egy olyan tervezési lehetőséget biztosít, mellyel alkalmazkodni tudunk a vevőink tervezési rendszereihez.

 

A tervezési folyamatba 4 fő fejlesztőmérnök került bevonásra, valamint 1 fő vezető fejlesztőmérnök, aki koordinálja és irányítja a munkát, továbbá egyeztet a vevővel, és végül jóváhagyja az elkészült terveket.

 

Az új termékek tervezése során törekedni kell arra, hogy a fejlesztőmérnökök a legoptimálisabb geometriát alakítsák ki, melynek révén a kívánt terméktulajdonságok biztosíthatóak: a kívánt nyomástömörség elérése, a szűk tűrésen belüli méretpontosság és a sorjamentesség, melegrepedés mentesség, alacsony tömeg és megfelelő szilárdság. Mindezek biztosítása többszöri formatöltési és végeselemes szimulációval történik.

 

2012.07.30

 

Prototípusok gyártásának elindulása

 

A fejlesztési tevékenység 2. fázisa, a prototípusok gyártása is elindult a pályázat megvalósítása során.

 

A folyamat során vizsgáljuk a gazdaságos sorozatgyártás megvalósíthatóságának lehetőségeit: különböző eszközök tesztelésén, kipróbálásán keresztül igyekszünk összehangolni és optimalizálni azok működését. A munka végzéséhez 1 db Creo Parametric szoftver csomag beszerzése is szükséges lesz.

 

A feladatot 7 fő konstruktőr mérnök és 1 fő vezető technológia mérnök bevonásával valósítjuk meg. A konstruktőr mérnökök a prototípus tervek alapján elkészítik a prototípus legyártásához szükséges szerszám tervét, és a hozzá tartozó megmunkáló programokat a CNC-gépekre. Ennek során együttműködnek a fejlesztőkkel, mert ha a töltésszimuláció nem megfelelő eredményű, akkor módosítani kell a szerszámon. A végleges szerszám legyártása után kerül sor a próbaöntésre, melynek révén előáll a prototípus.  A vezető mérnök feladata a munkák felügyelete, a próbaöntés vezetése, próbaöntési jegyzőkönyvek ellenőrzése, illetve annak az ellenőrzése, hogy a szerszámokon megtörténtek-e az előírt javítások.

 

2012.08.29

 

Támogatási szerződés megkötése

 

A sikeres pályázat folyományaként 2012. augusztusában a Fémalk Zrt. megkötötte a Támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró közreműködő szervezettel, a MAG Zrt-vel.

 

2012.09.28

 

A fejlesztés 3. fázisa is megkezdődött

 

A kifejlesztett és legyártott termékprototípusok tesztelése a tervezettnél korábban (2013. január helyett 2012. szeptember) megkezdődött. Az előzetes tervek megváltoztatására a vevői igények változása miatt volt szükség.

 

A kifejlesztett és legyártott termékprototípusokat a kívánt tulajdonságok biztosítása érdekében a következő teszteknek, vizsgálatoknak vetjük alá: porozitás-mérték tesztelése, statikus törővizsgálat, anyagvizsgálat, röntgenfelvételek készítése a roncsolásmentes vizsgálathoz. A feladatok elvégzéshez szükséges egy Instron mechanikai anyagvizsgáló gép beszerzése, valamint egy Bosello típusú röntgengép vásárlása.

 

A tesztelési feladatok ellátását 4 fő technikus végzi. Ketten a leöntött prototípusokon végzik el a specifikáció szerinti vizsgálatokat (szakítóvizsgálat, keménységmérés, csiszolatok elkészítése, előzetes szerelési próbák), míg a másik két technikus kiértékeli a próbaöntéseket a széria és a prototípus sorozatoknál.

 

2012.11.29

 

Előleg igénylési kérelem pozitív elbírálása

 

A Fémalk Zrt. a támogatási szerződés megkötése után a támogatási összeg 50%-nak megfelelő előleg igénylési kérelmet nyújtott be a MAG Zrt-hez. 2012. novemberében a közreműködő szervezet jóváhagyta az igényünket, és az előleg összegét jóváírták a Fémalk Zrt. számláján.

 

2013.08.06

 

2013. júliusában üzembehelyezésre került a Bosello típusú röntgengép, mely a próbaöntések során legyártott prototípusok vizsgálatához szükséges.

 

2013.09.26

 

A dunavarsányi telephelyen történő beruházás kivitelezése a tervezett ütemhez képest később kezdődött meg, így a projekt befejezésének tervezett dátuma (2013.12.31) is későbbre tolódik. A befejezés várható időpontja: 2014.09.30

 

2014.01.24

 

A 2013.01.01-2013.12.31 közötti időszakban elvégzett tevékenységek eredményeit összefoglalva: a tervezett 39 alkatrészből 27 esetében fejeződött be a teljes fejlesztési folyamat, 9 további termék már a próbagyártási szakaszban van, illetve 3 termék esetében a gyártóeszköz (szerszám) készítése történik jelenleg.

 

2014.08.26

 

2014. júliusában véget ért a projekt fejlesztési szakasza. Mind a 39 tervezett öntvényből elkészült és tesztelésre került a prototípus.

 

2014.09.23

 

2014. szeptemberben üzembehelyezésre került az új, dunavarsányi üzemben az első öntőcella, melynek a következő berendezései képezik a pályázat részét: OMS 800 nyomásos öntőgép, Westomat 900 SL kemence, 2VT45NG+ hidraulikus présgép, KUKA KR60 elvevő robot, KUKA KR60 robot Wollin Sprühmodul PSR 2MS olajos lefújó rendszerrel.

Az eszközök üzembehelyezésével befejeződtek a projekt során kitűzött feladatok.