Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/femalk/classes/rendszer/nyelvek.class.php on line 73
Fémalk ZRT. - nyomásos alumínium öntöde

Kecskeméti főiskola - duális képzés


Duális főiskolai képzés

Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés felsőoktatásban, a gyakorlati képzés pedig vállalatunknál történne. Az üzem és az iskola kiegészíti egymást. Az iskolákban az általános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati (üzemi) képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. Az iskola és az üzem célja egy magasan képzett szakembergárda létrehozása, valamint az általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakítása korszerű és modern ismeretanyag elsajátításával.

Felsőoktatási képzés: Az elméleti oktatás a Kecskeméti főiskolán történik.

Az iskolai képzési idő 3,5 év


Üzemi képzés
A korszerű ismeretek és a szakképzés folyamatos kiegészítésének és elmélyítésének érdekében gyakorlati képzésben részesülnek a tanulók. A vállalatnál biztosított a gyakorlati alapismeretek intenzív és hatékony elsajátítása.
A gyakorlati képzés helyszíne: 1211 Budapest, Öntöde utca 2-12.

A kialakított képzési rendszerben elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a tanulmányok befejezését követően szívesen csatlakoznának a FÉMALK Zrt. csapatához.

A duális rendszer előnyei

 • A szakképesített munkaerő, a megfelelő tudás megszerzése után, azonnal alkalmas a munkaerő piaci elhelyezkedésére.
 • Elismert szakmai képzés
 • A duális szakképzés megnyitja az utat a biztos munkahely és a tartós kereseti lehetőség felé.
 • Képzés alatt valós feladatok megoldása
 • Legfrissebb ismeretek a legújabb technológiák tekintetében
 • Csapatban tanulás
 • Háttértudás elsajátítása

A pályázati eljárás folyamata a FÉMALK Zrt. -nél

Felvételi teszt Vállalatunk a felvételi eljárás és a legmagasabb iskolai végzettség érdemjegyei alapján dönt a felvételekről az alábbiak szerint:

Pályázati anyag beküldésének határideje: 2016. február 02.

Pályázati dokumentációk beadása a toborzas@femalk.hu e-mail címen1. Pályázati dokumentációk beadása
 • Önéletrajz
 • A legmagasabb iskolai végzettség másolata

2. Kiválasztás
 • Releváns jegyek alapján
 • Teszt kitöltése
 • Személyes interjú

BEKERÜLÉS FOLYAMATA

 • A központi felvételi eljárásban jelentkezni kell a főiskola gépészmérnöki szakára és elérni a bejutáshoz szükséges pontszámot.
 • Jelentkezni kell a FÉMALK Zrt.-hez a fent leírt módon
 • A megfelelő jelentkezőket behívjuk felvételire
 • Legkésőbb a sorrend módosítási határidőig a jelentkezők értesítést kapnak a cégtől, hogy kiválasztották-e duális hallgatónak

A jelentkezésről bővebb információ az alábbi linken: http://gamf.kefo.hu/gepeszmernoki-alapszak-2
A felvétel a hallgatói szerződés megkötésével realizálódnak a tanuló és a vállalat között. Ez egy lényeges elem mivel a duális képzésben csak azok vehetnek részt, akik rendelkeznek ezzel a dokumentummal.

A képzésben szereplők díjazása
 • Képzés ideje alatt havi fizetés
 • Béren kívüli juttatások
 • Szállás biztosítása


FÉMALK ZRT. telefax: +36 1 4204 609
cím: H-1211 Budapest, Öntöde u. 2-12. e-mail: femalk@femalk.hu
telefon: +36 1 8150 900
+36 1 4204 608
web: www.femalk.hu